úterý 27. května 2014

Nejrozšířenější alternativní pohony

Ve vozovém parku osobních automobilů (i veškerých motorových vozidel) v ČR jsou alternativní paliva a pohony zatím velmi málo rozšířeny. Pokud nepočítáme přestavby benzínových pohonů na LPG, kterých bylo v roce 2011 registrováno cca 160 tis., se počet vozidel na alternativní pohon pohybuje v řádu tisíců, tj. okolo 0,1 % celkové velikosti vozového parku. Přitom budoucnost alternativních pohonů spočívá ve snižování závislosti dopravy na stále dražší a postupně i méně dostupné ropě. V současnosti se otvírá možnost rozvoje náhradních paliv jako je propan-butan, zemní plyn, bionafta, elektromobily, hybridní a vodíkový pohon. 

Alternativní možnosti

Propan-Butan vzniká jako vedlejším produkt při zpracování ropy. Na ropu je tedy přímo vázaný a očekává se, že s cenou ropy poroste i cena propan-butanu. Dnes je nejvyužívanějším alternativním pohonem. Pokles provozních nákladů je až třetinový. Přestavba motoru je jednoduchá, i když poměrně drahá. Další nevýhodou je mírný pokles výkonu. 

Podle posledních odhadů by zásoby zemního plynu mohly vydržet 150 let. Provoz automobilu na zemní plyn je nejlevnější, ale vyžaduje poměrně finančně náročnou přestavbu. Dalším problémem může být relativně nízká dojezdová vzdálenost – cca 250 km.

Bionafta se získává z řepky olejky. Základní nevýhodou je nemožnost pěstování ve velkém množství.

Elektromobily se snaží prosadit na trhu už dlouho a většina velkých automobilek v tomto směru investuje do vývoje lepších a efektivnějších vozů. Bohužel zájem o tyto vozy není příliš veliký. Největší nevýhodou je zatím malá síť dobíjecích stanic a poměrně malý dojezd na jedno nabití. 

Automobily s hybridním pohonem v sobě kombinují spalovací motor a elektromotor. Touto kombinací se daří dosáhnout nejnižší spotřebě a většinou jsou tyto motory schopny samy dobíjet baterie. Nevýhodou je vysoká cena, vyšší hmotnost a poruchovost.

Vodík je považovaný za největší hvězdu budoucnosti, zejména s ohledem na jeho nevyčerpatelnost. Dnešní ceny jsou sice vysoké a výroba náročná, ale jinak převládají klady. V budoucnosti  se očekává masová výroba vodíkových aut. Navíc zde můžeme zařadit i palivové články, které převádějí energii atomů vodíku přímo na elektrickou. Co je ale nejdůležitější, v porovnání s klasickými akumulátory, je prakticky nelze vybít. 

V době velkého rozmachu autodopravy a zvýšené nutnosti cestování v rámci plnění pracovních povinností, rodinných zájmů a potřeb, se bez osobního automobilu neobejde nikdo. Bohužel je třeba aktivně reagovat na zvyšující se zátěž životního prostředí, konečnost zásob ropy a samozřejmě i s tím související neustále se zvyšující ceně paliv. Hledání alternativního řešení je aktuální žhavou otázkou po celém světě. Samozřejmě, že alternativy mají i lepší ekologické parametry. Bohužel jejich významnou společnou nevýhodou je vyšší cena, daná počátkem jejich vývoje a menším rozšířením na trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat